เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 64 เป็นวันที่ Adobe เริ่ม block ไม่ให้ Flash Player ทำงาน โดยได้รับความร่วมมือจากเบราเซอร์เจ้าใหญ่ๆ ทั้งหมด ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆ เมื่อมองในแง่ Cybersecurity แต่… มันดันมี Cybersecurity Tool บางตัวในที่ทำงานผม ที่ใช้ Flash ในหน้า admin!!! ซึ่งก็แน่นอนว่าทำให้หลังจากวันที่ 12 จะเปิดหน้า admin เข้าไปตั้งค่าอะไรไม่ได้เลย 🙄

เดือดร้อนต้องหาวิธีทำให้ Flash Player กลับมาใช้ได้ในระหว่างที่รอ solution ระยะยาวจาก vendor

ลอง Google ดูก็พบว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่า “Enterprise Enablement” เขียนไว้เป็นเรื่องเป็นราวใน section แรกของหัวข้อ Administration ในเอกสาร Adobe Flash Player Administration Guide อารมณ์ประมาณว่าถ้าองค์กรยังไม่พร้อมจะหักดิบเลิกใช้ Flash เราก็มีวิธี enable มันกลับขึ้นมาใหม่ให้ 🎉

แต่ถ้าอ่านเอกสารแล้วดูยืดเยื้อ แค่ทำตามโพสต์นี้ก็ใช้ Flash ต่อได้ทันที สรุปสาระสำคัญคือ

ใช้ Browser ที่รองรับ Flash Player

  • Firefox ESR 78 (remains supported until October 2021)
  • IE11 (as long as you don’t install the Microsoft update which removes Flash. This update will be mandatory in Summer 2021)

แก้ไขไฟล์ C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\mms.cfg

EOLUninstallDisable=1
SilentAutoUpdateEnable=0
AutoUpdateDisable=1
EnableAllowList=1
AllowListUrlPattern=https://server_ip_or_url/
AllowListUrlPattern=https://server_ip_or_url/

เท่านี้ก็จะสามารถใช้งาน Flash ต่อไปได้อีกสักพักใหญ่ๆ แต่ทางที่ดีก็ควรหา solution ใหม่ หรืออัพเกรดระบบให้เป็นเวอร์ชันที่ไม่จำเป็นต้องใช้ Flash อีกต่อไป 🙃