เมื่อซัก 1–2 อาทิตย์ที่แล้ว พบปัญหาประหลาดกับคำสั่ง

laravel new <project-name>

โดยเมื่อรันคำสั่งดังกล่าว จะเจอ error ประมาณนี้

$ laravel new test-project
Crafting application...
'composer' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
Application ready! Build something amazing.

คืออยู่ดีๆ เหมือนมันหาคำสั่ง composer ไม่เจอ ก็งงสิครับ เพราะแต่ก่อนคำสั่งนี้ (laravel new …) มันเคยใช้งานได้ หรือถ้าลองเรียก composer เฉยๆ ใน Git Bash มันก็ยังทำงานได้ปกติ 😅

เช็คไปเช็คมา เลยพบว่ามันเกิดจาก 2-3 สาเหตุร่วมกันคือ

  1. ผมใช้ Git Bash ไม่ได้ใช้ Command Prompt หรือ PowerShell
  2. ผมติดตั้ง Composer แบบ Command-line Installation โดยโหลดไฟล์ composer.phar มา แล้ว rename เป็น composer ซึ่งมันรันได้ใน Git Bash แต่รันบน Command Prompt และ PowerShell ไม่ได้ เพราะนามสกุลไม่ใช่ไฟล์ executable ของวินโดวส์ (*.cmd, *.bat, *.exe)
  3. Laravel Installer มันไปเรียกใช้แพ็กเกจ Process ของ Symfony ซึ่งจะพยายามเช็คว่าตัวเองรันอยู่บน OS ไหน โดยใช้ DIRECTORY_SEPARATOR พอมันเจอว่าเป็น backslash (\\) ก็เลยไปเรียก cmd.exe แทนที่จะรันบน shell ปัจจุบันที่มันทำงานอยู่ เลยทำให้รันคำสั่ง composer ไม่ได้ ด้วยเหตุผลตามข้อ 2 😑

วิธีแก้อย่างถูกหลักการก็น่าจะต้องติดตั้ง Composer ใหม่ โดยใช้ตัวติดตั้งสำหรับวินโดวส์ที่มีให้โหลดในเว็บ ซึ่งมันจะมีไฟล์ composer.cmd มาให้ด้วย อยู่ใน path เดียวกันกับ composer.phar ทำให้ Laravel Installer สามารถเรียกคำสั่ง composer จาก Command Prompt ได้ แต่แน่นอนว่า วิธีง่ายๆ เราไม่ทำ 555+ 🙃

อันที่จริงเราสามารถสร้าง project Laravel ใหม่ได้โดยใช้อีกคำสั่งนึง ตามที่เขียนใน documentation ของ Laravel คือ

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel <project-name>

แต่ผลลัพธ์ที่ได้จะไม่เหมือนการใช้คำสั่ง laravel new … ซะทีเดียว (จริงๆ คือมันไม่สร้างไฟล์ .env ให้ด้วย แค่นั้นแหละ 🤣) ด้วยความรำคาญ เลยคิดว่าสร้างคำสั่ง laravel new ส่วนตัวไว้ใช้เองเลยดีกว่า วิธีการก็ไม่มีอะไร ลอกคำสั่งใน Laravel Installer มาใช้ดื้อๆ นี่แหละ

#!/bin/bash

if [[ ! $# -eq 1 ]]; then
    printf "\n%s\n" "USAGE: `basename $0` <project-name>"
    exit 1;
fi

project="$1"
archive="/tmp/$$.zip"

curl --progress -o $archive http://cabinet.laravel.com/latest.zip
unzip -q -d "$project" $archive
rm $archive

cd "$project"

composer install --no-scripts
composer run-script post-root-package-install
composer run-script post-create-project-cmd
composer run-script post-autoload-dump

ตั้งชื่อไฟล์ว่า laravel-new แล้วเอาไปวางใน ~/bin/ เวลาใช้ก็เรียกจากที่ไหนก็ได้ หน้าตาคำสั่งก็จะคล้ายๆ ของต้นฉบับ

laravel-new <project-name>

สรุปคือเป็น shell script บ้านๆ ไม่มีการเช็ค error ใดๆ แต่ก็ใช้งานได้ดี ผลลัพธ์เหมือนการรันคำสั่ง laravel new … ทุกประการ 😁