1. สะสม badge 90, 180, และ 365 Day Streak ของ TryHackMe
  2. เรียนคอร์สของ TCM Security ที่ซื้อมาดองให้จบทั้ง 5 คอร์ส
  3. ฝึกจดบันทึกและเขียน writeup แบบจริงจัง
  4. ทำไมมีแต่เรื่อง cybersecurity 🙄
  5. ศึกษาเรื่องการลงทุนให้มากขึ้น (หุ้น, การดูกราฟ, ETF, RMF, ฯลฯ)
  6. อ่านหนังสือให้ได้อย่างน้อย 10 เล่ม
  7. วิ่งให้ได้อย่างน้อย 600 กม. เนื่องจากสถิติสามปีล่าสุด 2019-2021 คือ 1000 –> 800 –> 400 ทำไมมันลดลงเรื่อยๆ 😱
  8. นอนให้ได้อย่างน้อยวันละ 7 ชั่วโมง 😴